Mynd i'r cynnwys

Grwpiau ymchwil cydweithredol

Rydym yn cefnogi grwpiau ymchwil amlddisgyblaethol (MDRGs) yng Nghymru i annog trafodaeth traws-ddisgyblaethol a hyrwyddo cydweithrediadau ymchwil.

Mae ein gweithgorau ymchwil amlddisgyblaethol (MDRGs) yn cysylltu ymchwilwyr cyn-glinigol a chlinigol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau, gan sbarduno cydweithrediadau newydd a sicrhau bod yr arbenigedd ehangaf posibl yn llywio ein syniadau ymchwil yn y dyfodol.

Cysylltu â ni

Os ydych chi’n ymchwilydd sydd â diddordeb mewn ymuno ag MDRG neu gyflwyno’ch gwaith i un o’r grwpiau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Therapiwteg uwch

Cadeirydd:
Prof. Alan Parker

Canser yr ymennydd

Cyd-gadeiryddion:
Dr James Powell
Dr Florian Siebzehnrubl

Canser y fron

Cyd-gadeiryddion:
Prof. Peter Barrett-Lee
Dr Julia Gee

Canser y colon a’r rhefr

Cyd-gadeiryddion:
Prof. Dean Harris
Prof. Richard Adams

Canser gynecolegol

Cyd-gadeiryddion:
Dr Kerryn Lutchman-Singh
Dr Sadie Fleur Jones

Canser yr ysgyfaint

Cyd-gadeiryddion:
Dr Kate Milward
Dr Najmus Sahar Iqbal

Radiotherapi

Cyd-gadeiryddion:
Dr Sarah Gwynne
Dr Paul Shaw

Canser wrolegol

Cyd-gadeiryddion:
Dr Helen Pearson
Dr Krishna Narahari