Mynd i'r cynnwys

Ein Harweinyddiaeth

Mae uwch dîm arweinyddiaeth CYCC yn cynnwys arbenigwyr ymchwil canser gydag arbenigedd ategol a chynrychiolydd lleyg. Gyda’i gilydd, maent yn darparu cyfeiriad strategol i weithgareddau’r Ganolfan.

Cyfarwyddwr
Yr Athro Mererid Evans

Cyfarwyddwr Cyswllt
Yr Athro Sunil Dolwani

Cyfarwyddwr Cyswllt
Yr Athro Duncan Baird

Cyfarwyddwr Cyswllt
Yr Athro Steve Knapper

Prif Bartner Ymchwil Lleyg
Julie Hepburn