Mynd i'r cynnwys

Cyhoeddiadau

Lawrlwythwch ein cyhoeddiadau yma, gan gynnwys ein hadroddiadau blynyddol ac adolygiadau tystiolaeth gofal lliniarol.

Adroddiadau blynyddol

Cymerwch gip ar adolygiadau blynyddol blaenorol sy’n manylu ar ein gwaith a’n cyflawniadau.

2022 – 2023

2021 – 2022

2020 – 2021

2019 – 2020

2018 – 2019

2017 – 2018

2016 – 2017

Gwasanaeth Adolygu Tystiolaeth Gofal Lliniarol (PaCERS)

Mae gwasanaeth adolygu cyflym PaCERS yn cefnogi gweithwyr proffesiynol a phenderfynwyr eraill sy’n gweithio ym maes gofal lliniarol. Mae’n wasanaeth unigryw gan ei fod yn ymateb i alwadau clinigol neu sefydliadol allanol am dystiolaeth, yn hytrach na diffinio’r agenda adolygu.

Mae PaCERS yn ymateb i alwadau am dystiolaeth gan grwpiau a sefydliadau proffesiynol, a gallwch gael rhagor o wybodaeth a chael mynediad at yr adolygiadau cyflym a gynhaliwyd hyd yn hyn yma.