Mynd i'r cynnwys

News (Welsh)

WCRC Research Partners Bob McAlister and Sarah Peddle (centre) at Swansea University with ECRs

Partneriaid Ymchwil Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd y Ganolfan Ymchwil Canser Cymru yn ymgysylltu ag ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ym Mhrifysgol Abertawe 

Aeth Sarah Peddle a Bob McAlister, partneriaid ymchwil o Ganolfan Ymchwil Canser Cymru i ymweld â Phrifysgol Abertawe yn ddiweddar i gyflwyno i gynulleidfa o ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa… Darllen Rhagor »Partneriaid Ymchwil Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd y Ganolfan Ymchwil Canser Cymru yn ymgysylltu ag ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ym Mhrifysgol Abertawe 

Datgloi grym y Pecyn Cymorth Cynnwys y Cyhoedd ym maes Effaith Ymchwil (PIRIT): Yr hynt a wnaed yn yr Astudiaeth SERENITY drwy Gynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd

Nod yr Astudiaeth SERENITY, sef prosiect Ewropeaidd Horizon arloesol, yw chwyldroi’r gefnogaeth a gynigir o ran gwneud penderfyniadau ar gyfer clinigwyr, cleifion â chanser datblygedig a’u gofalwyr. Wrth galon y… Darllen Rhagor »Datgloi grym y Pecyn Cymorth Cynnwys y Cyhoedd ym maes Effaith Ymchwil (PIRIT): Yr hynt a wnaed yn yr Astudiaeth SERENITY drwy Gynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd

Integreiddio Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) ar gyfer effaith ymchwil well yn Astudiaeth COBra: Astudiaeth achos gan yr Athro Anthony Byrne a Dr Elin Baddeley

Mewn cam tuag at arferion ymchwil cynhwysol, mae astudiaeth a ariennir gan Elusen Tiwmor yr Ymennydd, astudiaeth COBra,  wedi cael llwyddiant o ganlyniad i ymdrechion anhepgor Partneriaid Ymchwil Cynnwys Cleifion a’r… Darllen Rhagor »Integreiddio Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) ar gyfer effaith ymchwil well yn Astudiaeth COBra: Astudiaeth achos gan yr Athro Anthony Byrne a Dr Elin Baddeley

Effaith drawsnewidiol Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd mewn ymchwil canser: Astudiaeth achos gan yr Athro Simon Noble

Mae’r Athro Simon Noble, Cyfarwyddwr Is-adran Meddygaeth y Boblogaeth, ac arbenigwr enwog ym maes ymchwil thrombosis sy’n gysylltiedig â chanser, yn rhannu astudiaeth achos gymhellol sy’n enghraifft o rôl ganolog… Darllen Rhagor »Effaith drawsnewidiol Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd mewn ymchwil canser: Astudiaeth achos gan yr Athro Simon Noble