Mynd i'r cynnwys

Cefnogi rhagoriaeth ymchwil

Symud ymlaen gyda CReSt

Croeso i Ganolfan Ymchwil Canser Cymru

Mae ymchwil canser yn hanfodol er mwyn canfod y triniaethau gorau ar gyfer pobl â chanser, dod o hyd i ffyrdd i ddiagnosio canser yn gynt, a helpu i’w atal rhag datblygu yn y lle cyntaf.

Yng Nghanolfan Ymchwil Canser Cymru, rydym yn gweithio gyda chleifion canser a phartneriaid eraill i ddatblygu a chyflawni rhagoriaeth ymchwil ledled Cymru. Rydym wedi ein lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn cael ein hariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Y diweddaraf