Mynd i'r cynnwys

Uncategorized

Integreiddio Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) ar gyfer effaith ymchwil well yn Astudiaeth COBra: Astudiaeth achos gan yr Athro Anthony Byrne a Dr Elin Baddeley

Mewn cam tuag at arferion ymchwil cynhwysol, mae astudiaeth a ariennir gan Elusen Tiwmor yr Ymennydd, astudiaeth COBra,  wedi cael llwyddiant o ganlyniad i ymdrechion anhepgor Partneriaid Ymchwil Cynnwys Cleifion a’r… Darllen Rhagor »Integreiddio Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) ar gyfer effaith ymchwil well yn Astudiaeth COBra: Astudiaeth achos gan yr Athro Anthony Byrne a Dr Elin Baddeley

Effaith drawsnewidiol Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd mewn ymchwil canser: Astudiaeth achos gan yr Athro Simon Noble

Mae’r Athro Simon Noble, Cyfarwyddwr Is-adran Meddygaeth y Boblogaeth, ac arbenigwr enwog ym maes ymchwil thrombosis sy’n gysylltiedig â chanser, yn rhannu astudiaeth achos gymhellol sy’n enghraifft o rôl ganolog… Darllen Rhagor »Effaith drawsnewidiol Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd mewn ymchwil canser: Astudiaeth achos gan yr Athro Simon Noble

Dr Amy Case, cyn-Gymrawd Ymchwil a ariannwyd gan Ganolfan Ymchwil Canser Cymru, yn ennill Gwobr Ymchwil, Gwelliant ac Arloesedd FRCR Caerdydd

Mae Dr Amy Case, meddyg hyfforddiant arbenigol oncoleg glinigol yng Nghanolfan Ganser De-orllewin Cymru yn Abertawe a chyn-Gymrawd Ymchwil a ariannwyd gan Ganolfan Ymchwil Canser Cymru, wedi ennill Gwobr Ymchwil,… Darllen Rhagor »Dr Amy Case, cyn-Gymrawd Ymchwil a ariannwyd gan Ganolfan Ymchwil Canser Cymru, yn ennill Gwobr Ymchwil, Gwelliant ac Arloesedd FRCR Caerdydd